1000 Cau Tieng Anh Thong DungSchermate

Descrizione

Tổng hợp Hơn 1.000 câu tiếng Anh thông dụng nhất.
Quyển sách bổ trợ cho người học tiếng Anh, được sưu tập hơn 1.000 câu tiếng Anh thực tế hằng ngày.

Recensioni degli utenti

da 2 revisioni

"Fantastica"

8