Autoshkolla

Scarica Autoshkolla Autoshkolla icon

Autoshkolla

da: AptDev | 9.2 161

9.2 Valutazione degli utenti

Schermate

Descrizione

Ky app është i orientuar për lehtësimin e qasjes në provim për patentë shofer të kategorisë B.

Në këtë app pëfshihen këto kategori:

Situatat në Komunikacion
Rregullat e Komunikacionit dhe Sigurisë
Shenjat e Komunikacionit
Semaforët
Personi i Autorizuar
Shenjat (Shenimet) Rrugore
Kryqëzimet dhe
Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike.

Recensioni degli utenti

da 161 revisioni

"Mozzafiato"

9.2