Karaoke Nice

Karaoke Nice

500 - 1.000 download

Aggiungi questa applicazione ai tuoi elenchi

Altre create da Tini Soft

Ứng dụng karaoke nice:
- Hát karaoke trực tiếp trên điện thoại của bạn với chất lượng tốt khá đầy đủ các bài mà bạn yêu thích.
- Tra cứu tìm kiếm mã số các bài hát karaoke 5 số, 6 số, musicore, cơ sở dữ liệu bài hát lên tới gần 40.000 bài:
+ 5 số Arirang cập nhật tới Vol 53 gồm nhiều bài hot
+ 6 số California tới vol 18
+ Musicore tới vol 84
- Có chức năng sao lưu lên máy chủ và tải từ máy chủ về giúp bạn đồng bộ danh sách yêu thích ở tất cả các điện thoại
-Tự động cập nhật khi có vol mới

Modifiche recenti in questa versione

Update Arirang Vol 53 gồm 262 bài mới và 105 bài remix


Commenti e valutazioni per Karaoke Nice
 • (70 stelle)

  by UZBI LOGIX il 07/11/2014

  Its a very excellent game

 • (70 stelle)

  by Shendy Aprianto Wibowo il 06/11/2014

  Simple and fun.. Nice apps

 • (70 stelle)

  by Dan Fanelli il 06/11/2014

  Could use English though

 • (70 stelle)

  by Sebastian Gonzalez il 06/11/2014

  Good karaoke app

 • (70 stelle)

  by Umberto Tramontano il 06/11/2014

  Fun and well made app. Great for kids and adults.

 • (70 stelle)

  by ritesh singh il 06/11/2014

  Great I really like its feature. Please provide us english version also

 • (70 stelle)

  by Firas Sahawneh il 06/11/2014

  Nice app please make english version