Ask an expert: get a personalized answer within 24 hrs!X Close

M-English (beta version)

M-English (beta version)

10 - 50 download

Aggiungi questa applicazione ai tuoi elenchi
Nhằm hướng tới việc nâng cao và củng cố kiến thức tiếng Anh ở mọi chuyên ngành trong cuộc sống, ứng dụng “Trắc nghiệm tiếng Anh mEnglish” được xây dựng giúp người dùng vừa học vừa chơi trong các lĩnh vực vô cùng thiết thực.
Các lĩnh vực thử tài:
- Tài chính-Ngân hàng
- Kinh tế, Kế toán, Marketing
- Giải trí
- Thể thao, Xã hội
- Công nghệ thông tin
- Du lịch
Ở bản Beta này, người chơi sẽ tham gia chọn lĩnh vực và mức độ mình mong muốn học, trả lời gói 30 câu hỏi trắc nghiệm và câu BIGQUIZ; sử dụng các sự trợ giúp như nhân đôi, đổi lượt câu hỏi.

Commenti e valutazioni per M-English (beta version)

  • Al momento non ci sono commenti, vuoi essere il primo?