Најди TAXI

Најди TAXI

50 - 100 download

Aggiungi questa applicazione ai tuoi elenchi
Ingrandisci la schermata di Најди TAXI per Android
Ingrandisci la schermata di Најди TAXI per Android
Ingrandisci la schermata di Најди TAXI per Android
Ingrandisci la schermata di Најди TAXI per Android
Најди TAXI е апликација која ви помага при повикување на такси во друг непознат град. Тие таксии компании кои се внесени во апликацијата се достапни, а истите и работат на приницпот на пуштање на сигнал, во случај да немате доволно кредит на вашата сметка. Со самото избирање на градот и избирање на посакуванта компанија, телефонот автоматски ке го повика бројот на такси кпманијата.
СЕ НАДЕВАМ ДЕКА КЕ ВИ БИДЕ ОД КОРИСТ!

Tags: najdi taksi.

Commenti e valutazioni per Најди TAXI

  • Al momento non ci sono commenti, vuoi essere il primo?