Thiên Mệnh Tân Nương (tr.hay)

Thiên Mệnh Tân Nương (tr.hay)

500 - 1.000 download

Aggiungi questa applicazione ai tuoi elenchi
Ingrandisci la schermata di Thiên Mệnh Tân Nương (tr.hay) per Android
Ingrandisci la schermata di Thiên Mệnh Tân Nương (tr.hay) per Android
Ingrandisci la schermata di Thiên Mệnh Tân Nương (tr.hay) per Android
Thiên Mệnh Tân Nương - Full - Thục Khách

Dân gian vẫn thường nói ‘Mười người kiếm tiền không bằng một người nằm tốt’.

Hoa sen thác nguyệt,

Mãnh hổ xuống núi,

Ngọc đỉnh lên trời,

Trai ngọc sinh châu,

Long môn lý dược…

Chuyện xưa bắt đầu tại một huyện nhỏ, nơi mà người ta gọi là ‘bảo địa’
khó cầu, tình yêu như có như không nhưng lại không tài nào có thể dứt bỏ
được.

Cơ duyên xảo hợp giúp Bạch Tiểu Bích gặp được lão mù xay gạo cổ quái,
cẩm y công tử trong đêm lạnh, thiếu niên thần bí…

Một màn cướp dâu phong ba, tân nương mang mệnh ‘khắc phu’, từ tuyệt lộ
trùng sinh, vô duyên vô cớ bị cuốn vào một hồi phân tranh hiểm ác…

thien menh tan nuong, thiên mệnh tân nương full

Commenti e valutazioni per Thiên Mệnh Tân Nương (tr.hay)

  • Al momento non ci sono commenti, vuoi essere il primo?